Leonardo je náš proces, který přináší důslednost, strukturovanost a jednoduchost do již tak složitého světa.

Leonardo je náš proces, který přináší důslednost, strukturovanost a jednoduchost do již tak složitého světa.

Tento proces složený z 5 kroků využívá koncept PDJ k získávání informací pro naše strategie a k inspirování našich klíčových myšlenek, jež společně přetvářejí cesty v rozhodování, s cílem dosáhnout maximálního zapojení, účinku a efektivity.

 

Five steps

  • 1 Otevření příležitosti
  • 2 Mapování cesty
  • 3 Prolomení forem
  • 4 Vytvoření programu
  • 5 Vyhodnocení dopadu
1

Začínáme tím, že si jasně definujeme daný obchodní problém a snažíme se pochopit okolní kontext. Co musíme udělat, abychom dosáhli svého cíle / čí chování chceme změnit?

 

2

Shromažďujeme a organizujeme informace o chování na základě konceptu cesty rozhodnutí o nákupu (purchase decision journey – PDJ).

 

3

Vypracujeme a stručně shrneme určitý strategický pohled zajišťující, že se dostaneme na trh způsobem, který je v dané kategorii nečekaný a inovativní. Hlavní shrnutí (Pivotal Brief) vypráví náš příběh, odhaluje lidskou pravdu a klíčový okamžik, čímž pokládá základ pro kreativní práci.

 

4

Navrhneme a zpracujeme soubor aktivit fungujících v rámci celého procesu PDJ. Identifikujeme podpůrné aktivity, které vycházejí z klíčového okamžiku a mají za cíl zajistit, aby všechny naše aktivity fungovaly společně, efektivně a účinně.

 

5

Panel přesnosti měří výsledky a porovnává je s jasně definovanými měřítky a ukazateli (KPI).

 

Writing a brief is not a task to be checked off like a shopping list or completed like a paint-by-numbers illustration. It is an opportunity to unleash creativity and should be treated with the utmost respect and care. #cakeordeath"

Gareth Ellen, China COO & Regional Planning Director, Shanghai