10 spouštěčů myšlenek na základě pozorovaného lidského chování, jež nám pomáhají vidět kreativní potenciál v každém zadání

Na základě studií z různých oblastí chování jsme odhalili 10 kategorií spouštěčů, jež vysvětlují základní typy lidského chování (a učí nás je ovlivňovat).

Používáme tyto faktory jako spouštěče, které inspirují naše týmy k tomu, aby se na každé zadání dívaly z různých perspektiv.

 

1 Perception Tricks

Lidé věří tomu, co vnímají, a právě vnímání následně ovlivňuje jejich jednání.

 

2 Fear of Losing

Lidé jsou motivování odměnou, ale ještě více strachem ze ztráty.

 

3 Personalization

Cokoli, co se týká přímo „mě“, v sobě nese zvláštní význam.

 

4 Fun

Humor a legrace snižují odpor lidí k aktivnímu jednání.

 

5 Choice Aids

Trocha pomoci při rozhodování má velký význam, zejména ve složitých a neznámých situacích.

 

6 Games

Hry mají tendenci nás pohlcovat, což pomáhá vytvářet a upevňovat zvyky.

 

7 Mental Shortcuts

Každý používá mentální zkratky, aby pochopil svět a dokázal přijímat rozhodnutí.

 

8 Experience Design

Prvky designu mohou přeměnit povahu a kvalitu každého zážitku.

 

9 Social Norms

Ať už vědomě či nevědomě, lidé často ustupují od svých přání, aby zapadli.

 

10 Emotion

Emoce jsou vždy silnější než rozum.